It takes a village to raise a child

De ambitie van Limburg is groot.
In het uitvoeren van onze veranderopgave voelen we ons samen verantwoordelijk omdat we het verplicht zijn aan een volgende generatie om deze uitdagingen aan te gaan. We zijn als Beweging Limburg Positief Gezond inmiddels een aantal jaren aan de slag om hier vorm aan te geven. Met een onuitputtelijke inzet van heel veel betrokken burgers, vrijwilligers en bevlogen professionals en met vele slimme innovatieve oplossingen.

Uitdagingen.
En we zetten op vele plekken in onze provincie Limburg stappen in de goede richting zowel in de leef- woon en werkomgeving.  Ondanks die inspanningen is de realiteit dat de uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg groter is dan ooit. Het is onze plicht ervoor te zorgen dat onze kinderen in goede gezondheid opgroeien. Dat onze families en buren een betekenisvol, vitaal en goed leven kunnen leiden en hun dromen waarmaken. We dienen een omgeving te creëren waarin mensen samen leven en oud kunnen worden. Een (woon) omgeving die uitdagend, groen en veilig is, waar mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen.

It takes a village to raise a child.
Ik vind het een prachtige uitdrukking afkomstig uit Afrika en ook zo waar: ‘een kind heeft meer nodig dan een eigen vader en moeder. Het heeft tantes en ooms nodig en buren die kunnen geven waarin de ouders niet kunnen voorzien. En de ouders hebben de steun van hun ouders en van vrienden nodig om raad te kunnen vragen en om zich veilig en ingebed te voelen zodat ze hun kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben. En dit vraagt om een sociale structuur die steeds vaker ontbreekt, welk wij terug zien in het aantal mensen ( zowel jeugd als ouderen) die zich eenzaam voelen.

Zelfregie.
Onze veranderopgave noodzaakt tot omdenken en een besef dat de belangrijkste oplossingen voor dit vraagstuk buiten de zorg liggen. Laten we dan ook volop inzetten op burgerparticipatie en wijkgericht werken in de breedste zin des woords. Opdat we ook mensen die in een kwetsbare positie komen zoveel als mogelijk in staat stellen zelf regie te houden op hun leven en professionele zorgvragen voorkomen of vertragen.

Loek Vaessen, coördinator Beweging Limburg Positief Gezond

 

Positieve Gezondheid in het onderwijs

/download/pg-in-het-onderwijs.pdf

Ben jij werkzaam in het onderwijs? Dan is dit iets voor jou! De volgende online Themabijeenkomst Positieve Gezondheid in het onderwijs is gepland op 23 november van 14.30 -17.00 uur.
>> Lees meer

Workshop Positieve Gezondheid en veerkracht

Allemaal worden we weleens overvallen door een gevoel van hulpeloosheid, bijvoorbeeld bij een te drukke agenda of een emotioneel beladen gebeurtenis. Hierdoor kan je uit evenwicht raken. Wat het leven ons brengt, hebben we helaas niet helemaal in de hand. Hoe we hiermee omgaan wel. Veerkracht is het vermogen om met tegenslagen om te gaan. We worden geboren met een bepaalde mate van veerkracht, echter de een is veerkrachtiger dan de ander. Maar dit is geen statisch gegeven. Door middel van gerichte oefeningen kan je je veerkracht verbeteren.
>> Lees meer

Kei Leuk!

Wat begon als een grapje in een overleg ging al snel een eigen leven leiden…
Een aandachtsvelder Positieve Gezondheid had op social media een bericht voorbij zien komen over stenen beschilderen en Positieve Gezondheid. Een grapje met “Kei leuk!” is dan natuurlijk snel gemaakt maar eigenlijk waren we er ook serieus enthousiast over. Hoe leuk is het om een middag met mensen creatief bezig te zijn en ook nog eens in een thema dat verbindend werkt?
>> Lees meer

Informatiekrant Positieve Gezondheid Venlo 2023

Een mooi artikel in de informatiekrant Positieve Gezondheid Venlo. Ook Venlo heeft Positieve Gezondheid omarmt. Loek Vaessen, coördinator van Beweging Limburg Positief Gezond, legt uit: “De Beweging Limburg Positief Gezond levert een bijdrage in de bewustwording van Limburgers om zelf regie te gaan voeren - binnen hun vermogen - en mensen te helpen de mogelijkheden te zien in plaats van de beperkingen. Ons doel is om de gezondheidsverschillen en de inzet van zorg te verkleinen, systemen aan te passen en hiermee een cultuurverandering in onze provincie te realiseren. Waarbij de focus op gezondheid ligt in plaats van op ziekte.”
>> Lees meer 

Winnaar MeanderGroep Vitaal Werkgeverschap Limburg

Tijdens de week van de vitaliteit op het jaarevent van Netwerk Vitaal Limburg werden MeanderGroep Zuid-Limburg (Groot bedrijf) en Personato (MKB) uitgeroepen tot de werkgevers, die dit jaar het beste voorbeeld lieten zien op gebied van Vitaal werkgeverschap in Limburg. Meander in het bijzonder vanwege zijn totaalaanpak en transparantie, waar de eigen regie van medewerkers maximaal ontwikkeld wordt en Personato werd door de jury geroemd vanwege de koppeling tussen vitaliteit en ontwikkeling. ‘Een fantastische kroon op ons werk!’ geeft Inge Versleijen van Personato aan. Ik ben hier heel blij mee. Zeker ook in de wetenschap dat ik anderen kan inspireren met ons beleid.  

KeiPositief XXL is overgedragen aan Kerkrade

Het was een stukje fietsen, maar op 11 oktober jl. werd KeiPositief XXL met de Viets overgedragen aan Gemeente Kerkrade. Wethouder Jo Paas nam de kei in ontvangst van zijn collega wethouder Loes Vestjens uit Gemeente Roerdalen. 
>> Lees meer 

Gezocht: gezondheidsinterventies waarbij de CPHQ vragenlijst (meetinstrument voor het meten van brede gezondheid) ingezet kan worden.

Op (inter)nationaal niveau wordt vanuit verschillende domeinen gewerkt met brede gezondheidsbenaderingen, zoals Positieve Gezondheid. Er is veel behoefte om brede gezondheid te kunnen meten. De eerste stappen voor het ontwikkelen van een meetinstrument zijn gezet, de Context-Specific Positive Health Questionnaire (CPHQ, zie www.gezondmeten.nl).
Middels een ZonMW project ontwikkelen we de CPHQ verder door. Bij deze doorontwikkeling wordt specifiek aandacht besteed aan mensen met chronische ziekten en met een lage sociaaleconomische status. Waar staan we nu?
De verkorte versie van de CPHQ vragenlijst is, door middel van focusgroepen met onder andere medisch specialisten, beleidsmakers en medewerkers uit het sociaal domein, paramedici, burgers, en onderzoekers/experts doorontwikkeld. Op basis van de feedback is een nieuwe versie van de vragenlijst ontwikkeld. De nieuwe versie van de vragenlijst wordt op dit moment getest in een grootschalig panelonderzoek, waarna de lijst verder statistisch getoetst zal gaan worden. We hopen deze fase eind van dit jaar af te ronden. De verwachting is dat de doorontwikkelde lijst uit circa 20 items zal bestaan.
De volgende fase is een longitudinale studie. Hierbij gaan we de vragenlijst in praktijk uitzetten in de vorm van een voor- en nameting. Hiervoor zijn we op zoek naar interventies die van invloed zijn op gezondheid en waarbij we met de vragenlijst het effect van de interventie in kaart kunnen brengen. Ben je bekent met een dergelijke gezondheidsinterventie en bereid het meetinstrument in te zetten, neem dan contact op met esther.vangurp@zuyd.nl

Handreiking Positieve Gezondheid in het gemeentelijk domein

De aandacht voor Positieve Gezondheid binnen het gemeentelijk domein groeit. Vrijwel alle gemeenten noemen Positieve gezondheid in hun beleidsnota. Begrijpelijk. Gemeenten zien in PositieveGezondheid een kans om tot een geïntegreerd beleid te komen, de verbinding te leggen tussen deverschillende deelgebieden, zoals wonen, jeugd en armoedebestrijding. Ook in de interactie metburgers kan Positieve Gezondheid veel betekenen, niet alleen uitgaan van de (hulp)vraag, maar breder kijken naar de vraag achter de vraag. Maar wat betekent het voor de gesprekken die je met burgers voert? En waar moet je rekening mee houden als je het gedachtegoed wilt implementeren? Daarover gaat deze notitie, die tot stand is gekomen in samenwerking met diverse gemeenten in Limburg. 
>> Lees hier de notitie

Je hebt je aangemeld voor deze nieuwsbrief op de website.
Klik hier om je af te melden voor deze nieuwsbrief.